20 Mayıs 2024
Camiler

İNECİK KÖYÜ CAMİ – KARABURUN / İZMİR

İnecik köyü, İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı bir köydür. Karaburun’a 13 km., İzmir’e 87 km. uzaklıkta olan bir köydür. Tarihi 1500’lü yıllara uzanır. Köyün yerleşimi ise, köyün tarihi camisinin olduğu meydana bağlı olan sokaklara uygun olarak geçmişte düzenlenmiştir. 
Klasik II. Abdülhamit dönemi minare örneklerinden biri de İnecik cami minaresidir. Minare kitabesinde H 1319 / M1902 yazısı minare yapım tarihidir. Caminin de aynı yıllarda yapıldığı sanılmaktadır. Cami orijinalden oldukça uzaktır. Kare planlı , düz çatısı kiremit kaplıdır. Son cemaat giriş yeri ahşap sundurma ile kapanmıştır.
Mihrap süslemeleri kibar ve sadedir. Mihrap üstü alçı işi motifi sadedir. Minber ve kürsüsü ahşap ve sadedir. Kadınlar mahfeli ahşap paravan ile kaplanmıştır.