17 Nisan 2024
Köprüler

SARIOĞLAN TARİHİ ŞAHRUH KÖPRÜSÜ – KAYSERİ

Uzunluğu 144,5 metre, eni 5,6 metre olan Şahruh Köprüsü, Dulkadiroğulları döneminden kalma bir eseridir. Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey’in oğlu Şahruh Bey tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir.
Kayseri Sarıoğlan ilçesi, Karaözü Köyü girişinde bulunmaktadır. Kızılırmak Nehri üzerine kurulmuştur. İnşa kitabesi bulunmadığı için kimin yaptırdığı da kesin olarak bilinmemekte, Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey’in oğlu Şahruh Bey tarafından yaptırıldığı ileri sürülmektedir.
Şahruh Bey, Dulkadiroğulları Beyi Alaüddevle Bozkurt Bey’in 4 oğlundan biridir. Şahruh Bey’in kızkardeşi Ayşe Hatun Sultan II. Bayezid’in eşi ve Yavuz Sultan Selim’in annesidir. 1480 yılında, Şahruh Bey Kırşehir Sancak Beyi iken amcası Şah Budak Bey tarafından gözlerine mil çektirilmiştir. Eğer köprünün onun emri ile yaptırıldığı doğru kabul edilirse köprünün inşa tarihi 1480 yılı dolaylarında olmalıdır.
Şahruh Köprüsü, Şahruh Bey’in oğlu Mehmet Bey tarafından da 1538-1539 tarihlerinde onarılmıştır. Bu onarımla ilgili bir kitabe köprü üzerinde bulunmaktadır. Kitabe 1928 yılında orta gözden (en büyük göz) batıya bakan göz tamir edilirken ırmağın sağ kıyısında köprünün kuzey batı girişinde, toprağa gömülü bir şekilde bulunmuştur. 4 Ağustos 1928 de Sivas müzesine kaldırılan kitabe 252 envanter numarasıyla kayıtlıdır. Kitabede şu ifadeler yer almaktadır:
Bu köprüyü H.945’de (1538-1539) Alaüddevle Zulkadirî Sasani’nin oğlu Şahruh Bey’in oğlu Mehmet, Emir Abdullah eliyle onardı.
Köprü muntazam kesme taştan yapılmıştır. Uzunluğu 144,5 metre, eni 5,6 metre olup, sekiz kemerlidir. Ortada yüksek sivri bir kemer, onun yanında da gittikçe alçalan kemerler bulunmaktadır. Yanlardaki korkuluklar iyi bir durumda olup, köprü günümüzde de kullanılmaktadır.
Köprüyle ilgili olarak yöre civarında bir inanış vardır: Korkuluk taşları arasında bulunan “çukur taşı’na sırt verilerek dilek tutulur ve böylelikle dileklerin gerçekleştiğine inanılır.
KAYNAK: KAYSERİDE BİZ