18 Temmuz 2024
Köprüler

TAŞ KÖPRÜ – KARS

Kars Çayı’nın Dere İçi Mahallesi’ne akan kısmında Kale içi Mahallesi ile Sukapı Mahallesi’ni ayıran dar boğaz üzerinde Kars’ın mimari açıdan değerli olan tarihi yapısı ise Taş Köprü’dür.
MS 1579 yılında Osmanlı Padişahı III. Murat’ın emri ile Lala Mustafa Paşa tarafından üç tonoz kemerli olarak yaptırılan köprünün tamamı düzgün kesme bazalt taşından yapılmış olup daha sonra bir kısmı yıkılan köprüyü Karahanoğlu Hacı Ebubekir 1725 yılında yeniden yaptırmıştır.
Kars’ın sembol yapılarından olan Taş Köprü günümüzde halen daha işlevini devam ettirmekte.
Kaynak: Kültür ve Turizm Müdürlüğü