14 Temmuz 2024
Kiliseler

AKÇAPINAR KÖYÜ KİLİSESİ (HAGİOS PARESKEVA) – MUSTAFAKEMALPAŞA – BURSA

Mustafakemalpaşa’nın Akçapınar köyündedir. Yakın zamana kadar camii olarak kullanılmış ise de günümüzde harap haldedir. Binanın batı cephesinde bulunan giriş kapısı üzerinde 1928 tarihi bulunmak­tadır. Kaynaklar, Hagios Pareskeva Kilise’sinin 1904 yılında inşa edildi­ğini göstermektedir.
Hagios Pareskeva Kilisesi doğu batı doğrultusunda bazilika planlı olup, Naos* ahşap sütunlarla üç nefe ayrılmıştır. Doğu duvarında yarım yuvarlak apsis ile iki yanında dikdörtgen nişler vardır. Güney duvarında, büyük üç kemerli bir pencere; batı duvarında kare bir pencere; kuzey duvarında, üç basık kemerli bir pencere bulunmaktadır. Hagios Pareskeva Kilise’sinin batı duvarında, eksene göre kuzeyde, dikdörtgen bir kapı yeri vardır.
Yapı günümüzde terk edilmiş durumdadır. Köy camisinin karşısın- dadır. Köy meydanında, günümüze kadar varlığını devam ettirebilmiş, Osmanlı mimari özelliklerini yansıtan evleri görmek mümkündür.
*Yunancada tanrının evi demektir. Ortodoks kiliselerinde halkın ibadet amacıyla kullandığı ana mekân olup, içinde tanrı heykeli yer alan cella (sella)nın bulunduğu orta nef’e verilen isimdir.
KAYNAK: PAŞADA. COM