23 Temmuz 2024
Türbeler

AYAZ KÖYÜ TÜRBESİ – MUSTAFA KEMALPAŞA / BURSA

Ayaz, Bursa ilinin Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı bir köydür. Bursa iline 95 km, Mustafakemalpaşa ilçesine 10 km uzaklıktadır.
Ayaz Köyü İstanbul`un fethinden 35 yıl önce 1416 yılında Fatih Sultan Mehmet`in hocalarından olduğu belirtilen Lala Şahin Paşa`nın komutanlarından “Ayas Paşa” tarafından kurulmuştur. Söylenenlere göre Ayaz köyünü de içinde bulunduğu geniş bir arazi (tımar) savaşlarda gösterdiği başarılardan ötürü Ayas Paşa`ya verilmiştir. 1530 tarihli belgelere göre köyde 4 hane yaşamaktaydı. Ayas Paşa 1442 yılında türbe, cami ve mescit yaptırmıştır. Caminin güneyinde bulunan türbe Ayas Paşa`nın yaptırdığı türbedir. Ayas Paşa`nın da mezarı olduğu söylenen bu türbe günümüze kadar gelmiştir.
Türbe 1443 yılında Ayas Bin Sinan Bin Ayas tarafından yaptırılmıştır. Bu bilgiler türbenin girişindeki kitabeden ve 1936 yılında Uludağ Mecmuası yazarlarından Naci Kasım tarafından tercümesi yapılan Yusuf Oğlu Ayas Bey`in 1385 yılında sahibi bulunduğu arazilerin oğlu Sinan Bey adına düzenlediği vakfiye nameden çıkmadır. Yusuf Oğlu Ayas Bey aynı zamanda (şahit ayaz paşa adında oğlu olmuş ve Karadeniz İstanbul çevrelerinde savaşlara katılmıştır)Fatih Sultan Mehmet`in hocası, şehzade Cem`in komutanıdır. Sinan Bey ve Hamza Bey kardeştir ve bu türbede oldukları vakfiye nameye göre kesindir.
Caminin giriş kapısı üzerindeki üç satırlık kitabede, 1899-1900 yıllarında yapıldığının yanı sıra;
“Ne dikleş sürete girmiş binasu bu minarenin
Sanurmısın olur bihude mesai’si baninin
Muhammed eyledi refik çünki hasbeden lillahtır sa’yi
‘Ve’l –bakiyatu’s-salihat’ dır müjdesi anın
Atayi hakkı ile tarihin didin ‘abd-i muhtar’
Aranur ise bilinsün vakt-i inşası bunun 1317” yazılıdır.
Caminin tamamı yenilenmiş ve tarihi bir özellik taşımamasına rağmen minaresi orijinaldir. Minare, kare kaideli, yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir. Caminin yanında Hamza Bin Aysa Bey’in türbesi bulunmaktadır.
Köy Cumhuriyet döneminde Ayas ismi yerine Ayaz ismini almıştır. Daha önce bataklık olan arazilerin 1965 yılından sonra derenin düzenli akışını sağlayan setler yapılması ve toprağın tarıma elverişli hale getirilmesiyle bölge tarımsal açıdan büyük bir ilerlemeler göstermiştir. Şuan köy, her türlü tarımsal ürünü üretebilmekte ayrıca sebze ve özellikle meyve üretimi açısından çok önemli bir yere sahiptir.
KAYNAK: AYAZ KÖYÜ TANITIM