24 Haziran 2024
Hazireler

SABİT BEY CAMİ HAZİRESİ – YAĞHANELER – KARABAĞLAR / İZMİR

KABRİSTANIN TARİHÇESİ

Hacı Bektaş-ı Veli’nin müritlerinden olan Şemsi Baba Rumi 1270 miladi 1855 ‘li yıllarda, bağlık ve zeytin bahçeliği olan bu yerde, önceden var olup sonra yıkılan KARADUTLU TEKKESİ’ni yeniden yapmak suretiyle insanlara irşat hizmetlerini anlatmaya ve davet etmeye burada devam etmişlerdir.

Yıllarca sürüp giden bu zikir ve hizmet kervanına katılanların sayısı çoğaldı. Hepsi de tekke müfredatına kayıtsız şartsız teslim olmuşlardır. Ömrü vefa edemeyip dar-ı bakaya irtihal edenler (ölenler) derviş ve ermiş tabir edilenler, yine bu tekkenin etrafında defin edilmişlerdir.

Tekke sorumlusu ve pir-i olan ALAADDİN ŞEMSİ ( Şemsi Baba) Rumi 1301 miladi 1885 tarihinde vefat edince buraya gömülmüştür. (baştaki yüksek kabir) Bundan sonra burası ŞEMSİ BABA TEKKESİ adını almış ve bir süre ( yaklaşık 25 yıl) Rumi 1322 miladi 1906 yılına kadar Şemsi baba Tekkesi olarak devam etmiştir. Bütün hanedanı (hanımı, çocukları, yakınları) buraya defn edilmiştir.

Neticede yıllarca atıl ( iş görmez) halde kapalı kaldıktan sonra ( yaklaşık 83 yıl) 1989 yılında bir hayırsever müteahhit SABİT YILMAZ BEY tarafından tekkenin olduğu yere, burada yatanların ruhlarını şad etmek, hem de hızla nüfusu çoğalmakta olan mahallenin cami ihtiyacını karşılamak için tekkenin bulunduğu yeri daha geniş tutarak bu camiyi yaptırmış ve insanların hizmetine sunmuştur.

Allah’ımız ( C. C. ) cümlesinden hizmeti ve emeği geçenlerden razı olsun.

Sayın Prof. Dr. Necmi Ülker’in Karadutlu Dergâhı hakkında yapmış olduğu çalışmadan dergâhın kitabesinin tercümesi:

Yetişti Hacı Bektaş Veli Abdal Musa Sultan,

Seza gördü bu mevkide esasiyle hankabı,

Müridan Sıdk ile gelsün erenlere olsun teslim,

Kul olsun Al-evlada idüb ikar şahan şahı,

Müdavim ola hizmetle bu meydan-ı muhabbedde,

İrişup pir ü irşada tuta erkaniyle rahı,

Zuhüratla gelüp bir er didı şevkiyle tarihin,

Yeniden kıldı bünyad Şemsi Baba iş bu dergâh sene 1281