21 Haziran 2024
Hazireler

MAHMUT ÇELEBİ CAMİ VE HAZİRESİ – İZNİK / BURSA

Cami, kuzey cephesindeki kapı kemeri üzerindeki yazıtta II. Murad 1421 – 1451 döneminde Mahmut Çelebi tarafından 1422 – 1423 tarihinde yaptırıldığı belirtilmektedir. Osmanlı döneminin bu kentte son camisidir. Cami kare planlı asıl ibadet mekanı ile bunun kuzeyindeki son cemaat yerinden oluşur. Üçgen kuşakla geçilen sekizgen kasnağa oturtulmuş bir kubbe ile örtülüdür. Beş cepheli mihrap nişi güney duvarı ortasındadır. Kuzey duvarında eksende giriş kapısı, yanlarında ona simetrik iki altlık ve üstlük pencere, kuzey batı köşede duvar içinde minare merdiveni yer alır. Beden duvarları üstünde yükselen minare pahlı, pabuçlu, yuvarlak gövdeli, tek şerefeli ve sivri külahlıdır. Son cemaat yeri üç bölmelidir, beden duvarları almaşık teknikle bir kesme taş, üç sıra tuğla örgülüdür. Kitabesinde “Bu mescidi, emirliğin göz bebeği ve vezirlik ağacının meyvası, hayırlı işler ve iyilikler sahibi, sofralar ve sevindirici işler sahibi, büyük ve ulu vezir, merhum, said, mağfur ve şehit İbrahim Paşa, Allah yattığı yeri nurlandırsın, oğlu Mahmut Çelebi, hayırlı işleri devamlı ve devleti yüce olsun.”

Caminin yan tarafında bir hazire vardır. Hazire ile ilgili fazla bir bilgiye ulaşamadık.

 Kaynak: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü