23 Haziran 2024
Hazireler

KARATAY KÖYÜ MEZARLIĞI – BÜNYAN / KAYSERİ

KARADAYI KÖYÜ VE TARIHÇESI
Karadayı; güneyde Yünören(Kölete),Kuzeyde Koramaz dağı ve Güllüce köyü,Batıda Akmescit(Zerezek) ve Koçcağız köyü,Doğuda Elbaşı ve Köprüpaşı(Ekrek ) ile sınırları olan şirin bir Zamantı Köyüdür.
Karatay Kervansarayı ile iç içe, ismi ile özdeşleşmiş Karatay Kervansaray Selçuklu Devrinden kalan büyük abidelerden biridir. 1. Alaeddin Keykubad’ in yüksek iltifatlarına nail olmuş. Atabey Cellaleddin Karatay tarafından 1236-1244 yılları arasında doğu ile batıyı,Türkiye ile Suriye, Hicaz, Hindistan’ı bağlayan,Kayseri’den bir menzil ( 40 Km) uzaklıkta. Sahibinin adı ile anılan Karadayı(Karatay) köyü sınırları içinde bulunmaktadır. Ayrıca köyde Osmanlı dönemine ait çok ilginç bir mezarlık bulunmaktadır. Yol yapım sırasında yolun bu mezarlıktan geçmesi sebebiyle bazı mezar taşları sökülüp gelişigüzel bir şekilde oraya buraya atılmış, mezar taşlarının kimlere ait olduğu da böylece yok edilmiş. Geriye kalan mezarlar etrafı duvarla çevrilerek koruma altına alınmış, nispeten korunmaktadırlar. Mezarların kimlere ait olduğu mezar taşları kitabelerinden araştırılıp köy hakkında da önemli bilgiler edinilebilinir.