21 Haziran 2024
Hanlar

HANİKÂH – ARAPGİR – MALATYA

Asıl planı (L) şeklinde olup yapının tümü moloz taştan yapılmıştır. Kemerleri ise düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. Binaya doğu yönündeki kapıdan girilir. Mihrap ve doğu duvarında ikişer pencere sıralanır. Kuzey ve batı duvarında iki küçük kapı yer alır. Mihrabın yer aldığı ön kısım beşik tonozlu olup kubbeli kısımdan ağır sivri kemerlerle ayrılır. Kubbe ise oval şekillidir. Pandantifler aracılığı ile taşınır. Doğu yönünde yer alan beşik tonozlu kısım (L)’nin bir ucunu oluşturur. Yapı 87 m2 alan üzerindedir. Tarihi belirtecek herhangi bir kitabeye rastlanmamıştır. Bu da Ulu Camii dönemindendir. Hanikâh, Ulu Camii ile beraber bir külliye meydana getirir. Hanikâh’ın bulunduğu yer, Ulu Camii seviyesinden biraz daha yüksektir. Esasında Hanikâh’ı Ulu Camii’n devamı olarak saymak gerekir

Kaynak: Malatya Kültür Envanteri