23 Haziran 2024
Hamamlar

OSMAN PAŞA HAMAMI – ARAPGİR – MALATYA

Osmanpaşa Mahallesinin son kısmında, Osman Paşa Camisi’nin 100 m. kadar kuzey-batısında yolun kenarında ve meyilli bir arazi üzerine inşa edilmiştir. Bugün kullanılmayan hamam harap bir vaziyettedir. 14,70 x 10,25 m. boyutunda dikdörtgen plan üzerine yüzü kesme taş, iç kısmı moloztaşlarla, kubbe ise tamamen moloz taştan inşa olunmuştur. Hamamın soğukluk, halvet ve külhan kısmı oldukça sağlamdır. Ön tarafta yer alan soyunma kısmı yıkık durumdadır. Burada yer alan kemer kalıntılarından hamamın iki kubbeli olduğu anlaşılmaktadır. Halvet kısmının kubbesi dıştan çokgen olan bir kasnak üzerine oturur. Beşik tonozla örtülü soğukluk kısmından küçük bir kapı ile halvet kısmına geçilir. Halvet kısmının dört köşesinde kapalı yerlerin bulunduğu, kalıntılardan anlaşılmaktadır. Hamamın kitabesi yoktur. İnşa tekniği yönünden Osman Paşa Camii ile aynı dönemden olmalıdır

Kaynak: Malatya Kültür Envanteri