20 Haziran 2024
Camiler

LEMOS EMİR MUSA PAŞA CAMİ – KARAMAN

Karamanoğulları, Oğuzlar’ın Salur boyundan olup uçbeyi Kaçar İbrahim Hanoğlu Ahmed Sâdeddin Bey’in oğlu Nûre Sûfî Bey’in önderliğinde tarihte yerini alan bir Türk boyudur.

Kerimedddin Karaman Bey’in oğlu ve Karamanoğulları Emiri Mahmut Bey’in 1308 yılında bir savaşta en bü yük oğlu İbrahimle beraber şehit olması üzerine yerine ortanca oğlu ve Ermenek Beyi Burhaneddin Musa Bey, Karamanoğullarının Emiri olup Beylik merkezi Karaman’da yaşamaya başlar. .

Burhaneddin Emir Musa Bey akıllı, bilgili, dini ilimlere olduğu kadar müspet bilime de önem veren ve bahşedilen ömrünü daha çok ahreti için sarf eden ilimullah bir kişilik. Çok dürüst, sözüne güvenilen ve barış sever emin bir şahsiyet

Burhaneddin Emir Musa Bey, gerek Ermenek Beyi, gerekse Karamanoğulları Beyliği Emiri olarak Ermenek, Karaman ve Mut’ta bulunduğu süre esnasında halkın yararlanması için imaret, köprü, çeşme gibi sadakayı cari ye türü eserler yaptırmakla birlikte buralara ayrıca zatının adı ile anılan medrese ve cami yaptırmıştır.

Nitekim Karaman merkezde bir imarethane ve Emir Musa Medresesi, Mut’ta bir mektep ve muallimhane ile Ermenek’te Emir Musa (TOL) Medresesi ve yine Ermenek Lemos köyünde Emir Musa Paşa camisi onun eseridir.

Lemos Köyünde 1344 yılında kendi adına yaptırdığı Emir Musa Paşa Camii, dikdörtgen planlı, moloz ve kesme taş duvarlı, altı adet katran ağacı direk üzeri toprak damlı basit ve ferah bir yapıdır. Mihrabı ve minberi taş tan olduğu halde giriş kapısı katran ağacından özel imal edilmiştir. Caminin giriş kapısı üzeri duvarda kesme taştan kitabesi bulunur. Bu kitabe 1977 yılına kadar caminin giriş duvarı üzerinde durmasına rağmen Lemos halkı eski camiyi yıkıp yeniden inşa ettirirken bilinçsizce taş kitabe kırılarak cami duvarına köşe taşı yapılınca kitabe yok olup sadece şanı kalır.

KAYNAK : Süleyman YILDIZ