14 Temmuz 2024
Hanlar

ABDURRAHMAN HANI – İZMİR

    İzmir Kemeraltı’nda, 892. ve 876. Sokaklarla çevrili alanda bulunan bu hanın batı cephesinin girişinde bulunan bir pencere üzerindeki kitabede Maşallah yazılıdır. Bu kitabenin altında 1217 (1802) tarihi bulunmaktadır. Ancak bu tarihin hanın yapım tarihi olup, olmadığı da kesin değildir. Ayrıca Vakıf ve arşiv kaynaklarında da ismine rastlanmamıştır. Bu bakımdan hanın XIX. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. 
   Han düzgün kesme taş, kaba yontma taş ve tuğladan dikdörtgen planlı olarak yapılmıştır. Doğu ve batı cephesinden bir koridora girilen hanın her iki yanında odalar sıralanmıştır. Ancak çeşitli dönemlerde yapılan onarım ve eklerle orijinalliğinden kısmen de olsa uzaklaşmıştır. 
    Hanın doğu-batı yönünde uzanan koridorun üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Bu tonozlu koridorun kuzey yan kanadında yedi, güney yan kanadında da yine yedi olmak üzere 14 adet mekân bulunmaktadır. Bu odalar koridora pencere ve kapılarla açılmaktadır. Bu mekânların bazıları günümüze gelememiş, yerlerine yeni ekler yapılmıştır. Koridorun dışında kalan bölümlerin ahşap çatı ile örtülü olduğu izlerden anlaşılmaktadır.