23 Haziran 2024
Hamamlar

ŞENGÜL HAMAMI – KÜTAHYA

   Kütahya Börekçiler Mahallesi’nde bulunan Şengül Hamamı değişik zamanlarda onarılmış, bazı bölümleri yıkılmıştır. Bu nedenle de Osmanlı hamam mimarisinde alışılagelen düzenin hiç birisine uymamaktadır. Yapım tarihi de kesinlik kazanamamıştır. Evliya Çelebi 1671-1672 yıllarında Kütahya hamamlarından söz ederken bu hamamın da ismini belirtmiştir. Evliya Çelebi’nin dışında hamamın yapımı ile ilgili bir belge veya kaynağa rastlanmamıştır. Bu bakımdan bu hamamın XVI.yüzyılda yapılmış olduğu sanılmaktadır.

    Kesme taş ve moloz taştan yapılan, üst örtülerde tuğlaların kullanıldığı hamamın soyunmalık kısmı yan yana iki büyük pandantifli kubbe ile örtülmüştür. Bunlar birbirlerinden geniş bir kemerle ayrılmıştır. Soyunmalıktan batıya açılan dar bir kapı ile ılıklığa geçilmektedir. Ilıklık pandantifli bir kubbe ile örtülmüş olup, kuzey-güney yönünde beşik tonozlu iki eyvanı vardır. Ilıklığın güneyindeki sıcaklık kare planlı olup, üzeri Türk üçgenlerinin taşıdığı basık bir kubbe ile örtülüdür. Sıcaklığın çevresinde küçük kubbeli hücreler de bulunmaktadır.

Kaynak: Kütahya tanıtım org