23 Haziran 2024
Hamamlar

DİLŞİKAR HAMAMI – MANİSA

Dilşikar Hamamı’nın inşa kitabesi yoktur. Yapı, Dilşikar Hatun tarafından inşa ettirilen külliyenin bir parçasıdır. Külliyenin camisi H.987/M.1579-1580 tarihli olduğuna göre, hamam da bu yıllarda yaptırılmış olmalıdır.

Dilşikar Hatun, III. Murad’ın Manisa’daki sancakbeyliği sırasında alaybeyi olarak görev yapan Ferhad Ağa’nın eşidir.

Hamam, kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir çifte hamamdır. Yapının doğusu erkekler, batısı kadınlar kısmı olarak düzenlenmiştir. Soyunmalık mekânları kare planlı ve kubbeyle örtülü hacimlerdir. Soyunmalıkların gerisinde ılıklık ve sıcaklık mekânları ile halvet hücreleri sıralanmıştır. Sıcaklık mekânları ortası kubbeli, enine sıcaklıklı ve çifte halvetli tip olarak adlandırılan tarzdadır. Kare planlı halvet hücreleri birer kubbeyle örtülüdür. Hücrelerin güneyinde ise su deposu yer almaktadır. Yapının beden duvarları moloz taşlarla örülmüştür.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI