14 Temmuz 2024
Hamamlar

I. MURAT HAMAMI – İZNİK / BURSA

Çifte hamamın erkekler kısmı Belediye deposu olarak kullanılmaktadır. Bazı hacimlerine girilemeyen hamamın kuzey cephesine ve doğu cephesinin kuzey kısmına başka yapılar bitişmiştir. İlçe merkezinde, İstanbul Kapısı yolu üzerinde çifte hamam; yerel olarak meydan hamamı veya eski hamam adlarıyla da tanınır. Yazıtı bulunamamıştır. Mimari ve süsleme özellikleri yönünden 14. yy. ikinci yarısıyla 16. yy. ilk yarısı arasında yapılmış olduğu kabul edilmektedir. Günümüzde kullanılmaz durumda bulunan hamam, doğu-batı doğrultusunda düzensiz dikdörtgen planlıdır. Batı cephede, eksenin güneyindeki kapıyla erkekler kısmının kare planlı ve tromplarla geçilen kubbeyle örtülü soyunmalığına girilir. Batı duvarında, kapının iki yanında birer ve güney duvarında iki pencere, doğu duvarında eksen üzerinde dikdörtgen bir niş vardır. Kuzey duvarında, batı köşedeki B kapısı ile mekanına geçilir. Kadınlar bölümü, erkekler bölümüne göre daha küçüktür. Yapının batı cephesinin güneyi almaşık teknikte bir sıra kesme taş, iki-üç sıra tuğla ile düzenli olarak örülmüştür. Daha düzensiz bir örgü sistemi gösteren diğer cephelerde; moloz, kesme taş ve hatıl olarak tuğla kullanılmıştır.
Kaynak: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü