21 Haziran 2024
Hamamlar

HÜSREV AĞA HAMAMI – MANİSA

Hamam, doğu-batı doğrultusunda sıralanan mekânlardan oluşmaktadır. Kare planlı soyunmalık mekânı, ortasında aydınlık feneri bulunan bir kubbeyle örtülüdür. Ilıklık mekânı dikdörtgen planlı ve üç birimlidir. Ortadaki birim kubbeli, yan birimler aynalı manastır tonozludur. Ilıklığın kuzeyinde tuvalet ve tıraşlık bulunmaktadır. Sıcaklık mekânı ise ortası kubbeli, enine sıcaklıklı ve çifte halvetli tip olarak adlandırılan tarzdadır. Halvet hücrelerinin gerisinde beşik tonozla örtülü bir su deposu vardır. Hamamın inşa malzemesi taş ve tuğladır.

Hüsrev Ağa Hamamı, bugün yerinde olmayan inşa kitabesine göre I. Süleyman (Kanuni) döneminde, Hüsrev Ağa tarafından H.966/M.1558 yılında yaptırılmıştır.

Hüsrev Ağa, II. Selim’in Manisa’daki sancakbeyliği sırasında Darüssaade ağası olarak görev yapmıştır. Daha sonra başkapıcıbaşı ve mirahor olmuş ve 1580 yılında vefat etmiştir.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI