14 Haziran 2024
Hamamlar

HIZIR ŞAH HAMAMI – KEMALİYE – ALAŞEHİR – MANİSA

Eski adı Yunanca’da beş köy anlamına gelen “Pence-horyos” tur. Cumhuriyetin ilanından sonra Kemaliye ismini almıştır. Arkeolojik ve tarihi eserler bakımından önemli bir yere sahiptir. Kasaba, Roma ve Bizans dönemlerine ait birçok tarihi esere sahiptir. Kasabanın yakınında bulunan dört adet tümülüs (mezarları örten yığma tepe) vardır. Manisa /Alaşehir ile Manisa /Kemaliye arası 18 km’dir.

HIZIR ŞAH;

Ishak Bey’in ölümü üzerine oğlu HIZIR ŞAH Saruhanoğulları’nın basına geçti.

Hızır Şah’ın gümüş ve bakır paraları bulunmuş olup bu paralar üzerinde tarih yoktur. Ancak 1389 tarihli bir vesika bu tarihte Hızır Şah’ın Bey olduğunu göstermektedir.

Hızır şâh da, îmâr faaliyetlerinde babasını tâkib ederek; Adala’da cami, medrese, imaret ve hamam, ; ( Adala’da sadece cami ayakta kalmış ve restore edilmiştir. Diğer eserleri maalesef yok olmuştur.)

Alaşehir’in Kemaliye köyünde Hızır Paşa Camii ( 1470) ile bir hamam ( 1472) ve

Manisa’da Çınar Zâviyesi’ni yaptırmıştır.

KAYNAK; SARUHANOĞULLARI BEYLİĞİ VE ESERLERİNE AİT VESİKALAR “ M. ÇAĞADAY ULUÇAY “