14 Temmuz 2024
Türbeler

ŞEYH SİNAN TÜRBESİ – ALAŞEHİR – MANİSA

Şeyh Sinan camiinin avlusunda bulunan bu türbe, kapısı üzerindeki sülüs kitabeye göre; hicri 870, Miladi 1465 yılında yapılmıştır. Yine aynı kitabeye göre Şeyh Sinan 1482 yılında ölmüştür.

Kare plana sahip olan türbenin üzeri kurşun kaplıdır. Burada da ilk devir Osmanlı mimarisinde görülen iki sıra tuğla, bir sıra taş örgü tekniği kullanılmıştır. Şeyh Sinan ve aile efradı bu türbede mefdundur. Cami avlusunda şadırvan ve mezar taşları bulunmaktadır.

KAYNAK: ALAŞEHİR KAYMAKAMLIĞI