24 Mayıs 2024
Hamamlar

HACI HALİL AĞA HAMAMI – SİLLE – KONYA

Hacı Ali Ağa Hamamı Sille Aşağı Hamam ve Çarşı Hamamı diye anılan bu hamam Sille girişinde, çarşı içindedir. 1884 tarihinde inşa edilen hamam üç eyvanlı yapılmıştır.

Çaycı, mimari yapısı ve özellikleri hakkında bilgi verdikten sonra bu hamamın Karaman devri yapılarından olan Meram’daki Hasbey Hamamı’nın takipçisi konumunda olduğunu söylemiştir. Kadın ve erkek kısımlı çifte hamam mimari grubuna giren Hacı Ali Ağa Hamamı’nın kapısı doğuda olup üzerinde dört satırlık şikeste talik ile yazılmış Osmanlıca kitabesi bulunmaktadır. Hamamın doğu kısmı erkeklere batı kısmı kadınlara aittir. Erkekler kısmında câmedânlık, soğukluk, sıcaklık ve su haznesi güneyden kuzeye doğru dizilmiştir. Hamamın güneyinden Sille deresi geçtiği için soyunma yeri buraya alınmış, ana kapı çarşı muhitinden nisbeten uzak tutulmak düşüncesiyle bu kısma doğrudan giriş verilmiştir. Tonozla örtülü olan câmedânlık, doğudaki iki, güneydeki üç pencere ile aydınlatılmıştır. Bu cephede kadınlar kısmının câmedânlığına ait iki pencere daha bulunmaktadır. Bu kısmın ana kapısı batıda idi. Sonradan örülerek kapatılmıştır. Kuzey tarafı, önüne yapılan ev, dükkân gibi yapılarla kapatılmış durumda olan hamamın külhanı bu tarafta inşa edilmişti. Zamanla harap olmuş ve yeri işgal edilmiştir. Çevresindeki bu yapılar son düzenlemeler sırasında ortadan kaldırılmış ve yerleri bahçe haline getirilmiştir.

KAYNAK: MİMARLIK TARİHİ VE DOKUSU İLE SİLLE ( Öğr. Gör. Dr. Funda KURAK AÇICI )