18 Temmuz 2024
Hamamlar

KARAOSMANOĞLU HAMAMI – ZEYTİNLİOVA – AKHİSAR – MANİSA

150 yıl kadar Manisa ve yöresinde etkili olan Karaosmanoğlu ailesi, bölgenin gelişmesinde rol oynadığı gibi aile fertleri birçok hayır eseri inşa ettirmiştir. Aileye ait on cami, sekiz medrese, bir tekke, yirmi sekiz han, üç hamam, bir sıbyan mektebi, üç kütüphane, yirmi dört konak ve ev, yirmi dört çeşme, beş sebil, bir hastahanenin mevcut olduğu tesbit edilmiştir.

Bunlar arasında

Hacı Mustafa Ağa’nın Zeytinliova’da cami ve medresesi, hamam ve çeşmesi ile İzmir hanları Manisa hanları ve Turgutlu’da hanları, Manisa’da sıbyan mektebi gibi eserleri vardır.

Karaosmanoğlu Hacı Mustafa Ağa’nın Zeytinliova’da cami ve medresesi, hamam ve çeşmesi vakfiyesinde yazdığı gibi Zeytinliova (Yaya Köyü) medrese hariç hala ayaktadırlar.

Bu eserlerden hamamın durumu çok kötüdür. Cami ile birlikte yapıldığı bilinen hamam 1760-1765 yılları arasında yapıldığı sanılmaktadır.

Hamam oldukça büyük ve yol seviyesinden yüksek bir konuma sahiptir. Merdiven basamakları ile giriş kapısına ulaşılmaktadır.

Hamam 2003 yılının aralık ayına kadar Avcılar ve Atıcılar derneği olarak kullanılmıştır. 12 Ekim 2016 tarihinde tamamen metruk ve harap hale gelmiştir. Yapının orijinal hali yer yer değişikliğe uğramıştır. Ön cephedeki iki pencere tuğla ile örtülmüştür. Yine ön cephenin bazı bölümleri harç ile sıvanmış bu da orijinal taş işçiliğini kısmen zarar vermiştir.

Acil olarak restore edilmesi gerekmektedir. (2018)

KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ