14 Temmuz 2024
Çeşmeler

ULU CAMİ MEDRESE ÇEŞMELERİ 1 – MANİSA

Çeşme Manisa Merkez İshak Çelebi Mahallesi Ada: 56 Parsel: 1Ulu Cami Medresesi giriş açıklığının doğusundaki ve batısındaki duvar yüzeyinde iki adet çeşme yer almaktadır. Üzerlerindeki yazıtlara göre çeşmeler 1991 yılında Elginkan Vakfı tarafından restore edilmiştir.

Medrese duvarında yer alan çeşmelerden doğudaki duvara bağımlı ve tek cephelidir. Çesme, 297 cm. genisliğinde ve 102 cm. derinliğinde sivri kemerli bir nişe sahiptir.

Çeşmenin sivri kemerinde düzgün kesme taş, çeşme nişinde kaba yonu taş ve tuğla malzeme birlikte kullanılmıştır. Kemer dış yüzüne göre içerlek tutulan kemer karnında yer yer tuğla malzeme de görülmektedir.

Ayrıca çeşme aynasında yüzeyi tahrip olmuş da olsa devşirme bir malzeme seçilebilmektedir. Çeşme nişi ortasındaki yatay dikdörtgen formlu ayna taşının hemen üzerinde, yuvarlak kemerli 47 cm. genişliğinde, 30 cm. derinliğinde bir bardaklık nişi mevcuttur. Günümüzde işlevini sürdüren çeşmenin ayna taşı üzerine iki adet musluk bağlanmıştır. Orijinal olmayan yalağın ön ve yan yüzleri toprak altında kalmıştır. Çeşme üzerinde günümüzde kitabe mevcut değildir. M. Sözen 1962 yılındaki incelemesinde sağdaki çeşmede yazıt olmadığını soldaki çeşmenin yazıtının ise sökülerek alındığını ifade etmektedir.

Bünyesine bağlı olduğu medrese, giriş kapısı üzerindeki kitabeye göre H.780/M.1378 tarihinde Saruhanoğlu İshak Çelebi tarafından mimar Emet bin Osman’a yaptırılmıştır.

KAYNAK: Sipil’den Manisa’ya Ab-ı Hayat Manisa Çeşmeleri