23 Haziran 2024
Çeşmeler

ULU CAMİ MEDRESE ÇEŞMELERİ 2 – MANİSA

Ulu Cami Medresesi taç kapısının batısında duvar yüzeyinde yer alan tek cepheli, bağımlı ve niş seklindeki çeşme, doğuda yer alan diğer çeşme ile benzer özelliklere sahiptir.

1991 yılında Elginkan Vakfı tarafından restore edilen çeşmenin sivri kemerle örtülü nişi 290 cm. genişliğinde, 97 cm. derinliğindedir. Yapının kemerinde düzgün kesme taş, çeşme nişinde moloz taş ve tuğla malzeme birlikte kullanılmıştır. Ayrıca çeşme sivri kemerinde iki renkli taş uygulaması dikkati çekmektedir.

Yatay dikdörtgen formlu ayna taşının hemen üzerinde, yuvarlak kemerli 40 cm. genişliğinde, 28 cm. derinliğinde bir niş yer almaktadır. Günümüzde işlevini sürdüren çeşmenin ayna taşı üzerine iki adet musluk bağlanmıştır. Orijinal olduğunu düşündüğümüz taş yalağın ön ve yan yüzlerinin bir kısmı toprak altında kalmıştır.

Bu çeşme üzerinde de kitabe yoktur. Diğer çeşme gibi bu çeşme de medrese giriş kapısı üzerindeki kitabeye göre H.780/M.1378 tarihinde medrese ile birlikte yapılmıştır.

KAYNAK: Sipil’den Manisa’ya Ab-ı Hayat Manisa Çeşmeleri