23 Temmuz 2024
Çeşmeler

KASAPOĞLU ÇEŞMESİ – BERGAMA / İZMİR

   Çeşme, Barbaros Mahallesi, Kireççiller Caddesi ile Şeftali Sokağın köşesinde yer almaktadır. Çeşme, 306 ada, 9 no’lu parseldeki evin kuzey duvarının batı köşesindedir. Kasapoğulları sülalesinden Refik Efendi tarafından yaptırıldığı kitabesinden anlaşılmaktadır. Çeşmenin su haznesi sonradan dükkân olarak yenilenmiştir. Günümüzde çeşme halen kullanılmaktadır. Çeşme halk arasında Kasapoğlu Çeşmesi olarak anılmaktadır.

   Düzgün kesme taştan inşa edilmiş büyük yuvarlak kemer ve oluşturduğu niş içinde mermerden iki küçük yuvarlak kemer mevcuttur. Büyük kemerin aynasında “Maşallah” yazısı yer alır. İki küçük yuvarlak kemer aynasındaki iki kitabeden birisi 1322, diğeri 1324 tarihlidir. Çeşme aynasını Roma dönemine ait mermer bir Lahitin yan yüzü oluşturmaktadır. Lahitin yarı işlenmiş girlandları çeşmenin büyük ve küçük kemerleri ile birlikte bir bütünlük teşkil etmektedir.

  Bergama’nın binlerce yıllık tarihi birikiminden gelen farklı mimari unsurların bir arada kullanıldığı güzel anıtsal nitelikli bir çeşmedir. Değişikliğe uğrayan su haznesi dışında çeşme, yalağı, aynası, süsleme unsurları ve kemerleri ile sağlam durumdadır. Mermer yüzeylerin temizlenmesi, boyalarından arındırılması ve orijinaline uygun bir musluk takılması gerekmektedir.

  Çeşmenin kitabesinde şu satırlar yer almaktadır:

            Mevkiinde habbeza inşa olununca bu sebil,

            Ravza-i rıdvana döndü işte bu cay-i Behiç Sene 1322

            Pişekâr henze-i harabiyede bu çeşme akdı

            Ez temel yaptırdı Refik Efendi yok emsali hiç

            Sanma dense ser-ağniya müsemma selsebil

            Gösterir bu nükte maznun el Hakk İlmi-zic Sene 1324

            Akdı güherlüleden bir aşk-tarih nayan

            Gel Hüseyin aşkına doldur şarabı kevser iç.

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli

Bir yanıt yazın