24 Haziran 2024
Çeşmeler

MOLLA BEYZADE (EŞE) İSABEY ÇEŞMESİ – BERGAMA / İZMİR

   Demirciler Mahallesi, Metanet Caddesinde yer alan çeşme harap durumda olup kullanılmamaktadır. Orijinal dokusu üzeri sonradan yapılan boya tabakasıyla kaplandığı için bozulmuştur. Çeşme, günümüzde de kullanılmamaktadır.

  Molla Beyzade İsabey tarafından yaptırıldığı sanılan çeşmenin kitabesi okunamadığından yapım yılı hakkında bir bilgi yoktur. Çeşme, dikdörtgen plana yakın oda biçiminde su haznesiyle birlikte inşa edilmiştir. Hazne kırma çatıyla örtülüdür. Profilli saçak silmeleri kademeli düzene sahiptir. Haznenin alt kısımları batı, güney ve doğu yüzlerinde trahit taşından ayakları olan ve profilli silme ile sonlanan çeşme düzeni şeklinde inşa edilmiştir. Sadece geniş olan güney yüzünde iki çeşme aynası vardır. Batı ve doğu yüzünde tek çeşme aynası mevcuttur. Çeşmenin üst kısımlarında tuğla malzeme kullanılmıştır. Batı ve doğu yan yüzlerinde çeşme kemeri yuvarlak olup, tuğlaların dikey yerleştirilmesinden oluşur. Güney yüzünde alınlık kısmında trahit taşından tuğla malzemenin üstüne çıkıntı yapan platformda kitabesi yer almaktadır. Bu bölüm profilli silme ile son bulur. Ancak kitabesi sonradan yapılan boya ve sıva tabakası sebebiyle okunamamaktadır. Çeşmenin yalakları günümüze ulaşamamıştır.

Bir yanıt yazın