20 Haziran 2024
Çeşmeler

SİNANCILAR KÖYÜ TARİHİ ÇEŞMESİ – KEMALPAŞA / İZMİR

    Tarihi çeşmeyi İzmir Vali’si Kazım Dirik’in talimatıyla Cumhuriyetperver Hayırsever BARDAKOĞLU ailesinin büyüğü Hafız Kadir Efendi tarafından 1933 yılında yaptırılmıştır.

    (16-17 Y.Y) Bardakoğlu Mütesellim Sinancılar’lı Hacı Ali Ağa Vakfiyesi ait Cami Külliye, haziresinden ve çeşmesi ile ilgili Bardakoğlu vakfiyesi:

Rumeli Kazaskeri Ak Mahmut Efendinin Kethüdası (H.1107) M. 1696 tarihinde Efendi Hazretlerinin arpalıkları olan Manisa’da bulunuyordu. Kendisi o zaman Nif’e tabi Sinancılar köyündendi.

    Vakfı: Nif kazasından Karacasu demekle maruf yerde, hududu vakfiyede yazılı, miri arazi üzerinde nabit mülk Cevizlik.

Şartı: Bu cevizlik hasılatı, Kızılca Musa dağında Kocayokuş demekle maruf yerde babası Hacı Ebubekir nam sahibi hayrın yaptığı çeşmenin tamiratına sarf olunacaktır. Eğer zamanla çeşmeye sarf mümkün olmazsa hasılat mutlaka fukaraya verilecekti.

   Torun Efe Bardakoğlu Çeşmenin antik mermer taşı ile ilgili; “ Büyük Dedem “BARDAKOĞLU Hafız Kadir Efendi’den mermer taşın İzmir’den bir Yahudi vesilesiyle geldiği intikal etmişti. 2. Derece Tarihi Eser Statüsüne torunu olarak benim beyanımla tescillenmiştir. “ deyip belgeyi de göstermiştir.

KAYNAK: Manisa Şer’iyye Sicillerinden Alıntıdır. (Araştırmacı Tarihçi Sayın Reha Korkut) / Efe Bardakoğlu