22 Mayıs 2024
Çeşmeler

TERZİZADE AHMET TÜRBE ÇEŞMESİ – MANİSA

Manisa Ege Mahallesi Ada: 369 Parsel: 16 da 1303 Sokak’ta Terzizade Ahmet Türbesinin yanında konumlandırılmıştır. Mermer gövde üzerine daha önce de başka bir çeşmede kullanıldığı anlaşılan ayna taşı 2011 yılında monte edilerek çeşme oluşturulmuştur.

Çeşmenin üzerine oturduğu platform ve teknesi mermer malzeme ile kaplanmıştır.

Tek lüleli, dikdörtgen formlu çeşme aynası kabartma ve oyma teknikli Barok-Rokoko tarzı süslemelere sahiptir.

Başlıkları bulunan sütunlar üzerine oturtulan silmelerle hareketlendirilmiş yuvarlak kemer, tepede stilize bir akant yaprağı ile taçlandırılmıştır. Ayna tasının merkezinde bulunan lüle deliğine musluk takılarak çeşmenin işlevini sürdürmesi sağlanmıştır. Lüle deliğinin alt kısmında dokuz taç yapraklı bir gül bezek kabartması islenmiştir.

Kemer köselerinin üst kısmı köselerinden “S” kıvrımı ile başlayan dekoratif kemer “C” kıvrımı yapan silmelere bağlanmıştır. “C” kıvrımlarının üstte birbirlerine yakınlaştığı alan stilize bir akant yaprağı ile dolgulandırılmıştır. Dekoratif kemerin köselerinde yer alan topuzlardan sağdaki günümüze ulaşamamıştır. Ayna taşı yan yüzündeki yazılardan daha önce yazıt olarak kullanılmış bir malzemenin kesilerek ayna tası olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Günümüze ulaşabilmiş sekliyle Yunanca yazıtın sekiz satırlık olması muhtemeldir.

Süsleme özellikleri dikkate alındığında ayna tasının XVII. yüzyıl sonları ile XVIII. yüzyıl baslarında yapılmış bir çeşmeye ait olabileceğini belirtmek uygun olacaktır.

KAYNAK: Sipil’den Manisa’ya Ab-ı Hayat Manisa Çeşmeleri