24 Mayıs 2024
Çeşmeler

ŞERİFE HANIM MESCİDİ ÇEŞMESİ – KONYA

Çeşme, Şeref Şirin Sokakta Şerife Hanım Mescidi’nin kuzey duvarında yer alır. Eser, kitabesine göre H. 1324–1326/M.1906–1908 yılında inşa edilmiştir. Yapım malzemesi olarak mermer kullanılmıştır. Taşınmaz tek cepheli, teğet kemerli, duvara bağımlı bir sokak çeşmesidir. Çeşme adeta caminin beden duvarı ile bütünleşmiştir. Yapı bir niş şeklinde cami duvarına oturtulmuştur. Kemerin altında iki satırlık kitabeye yer verilmiştir. Kitabe aynalığın üzerinde yer alır. Musluk aynası dikdörtgen biçiminde çerçevelenmiş, içi daire formunda vurgulanmıştır. Yalak ve küçük sekiler izlenmektedir. Eser barok süsleme unsurları içermektedir. Kemer kilit taşındaki iri akant yaprakları, kemerin oturduğu sütün başlıkları, yivli sütunceler ve kemer barok tarzını yansıtmaktadır.

KİTABE:

Okunuşu (Arapça)

Bismillahirahmanirrahim / 19 Nisan 1324 “Ve sekâhüm rabbühüm şerâben tahûrâ” 1326

Anlam

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. “Rableri onlara tertemiz içecekler içirir” 2 Mayıs 1908

KAYNAK: KONYANIN TARİHİ ÇEŞMELERİ