12 Nisan 2024
Çeşmeler

BÜYÜK NEFES KÖYÜ ÇEŞMESİ -YOZGAT

Büyüknefes Köyü Çeşmesi Devşirme taş bloklar düzgün kesme taş ve kaba yonu taştan yapılmış olan çeşmenin yalak kısmı da kesme taştır. Doğu batı doğrultusunda uzanan yapı çeşme kısmının bulunduğu bölümde üçgen alınlıklı ve akroterli bir mezar steli yer alır. Bu stelin üzerinde başı solda profilden kanatları yarı açık, gövdenin dörtte üçü sağa dönük, pençeleri cepheden ve ayrıntılı verilmiş tüyleri çizgisel betimlenmiş bir şahin veya kartal figürü ve bu figürün üzerinde bir rozet kabartma olarak yapılmıştır. Ortada yine mermerden devşirme bir blok yer alır. Üzerinde Arapça hayrat ve 1942 yazısı vardır. Bunun yanında renkli mermer bir arşitrav bloğu da göze çarpar.

Ayrıca çeşmenin beden duvarı üzerinde H.1259 tarihi görülen Arapça bir kitabe olan devşirme bir taş blok daha vardır. Mimari olarak çok özelliği olmayan çeşmenin beden duvarlarında yer alan devşirme bloklar önem taşımaktadır. Ulaşım karayolu ile yapılmaktadır.

FOTOĞRAFLAR: TANITIM SİTESİNDEN ALINTI.

KAYNAK: YOZGAT KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ