14 Temmuz 2024
Çeşmeler

CAM-İ KEBİR ÇEŞMESİ – DEVELİ / KAYSERİ

 Develi merkez (Everek) Cami-i Kebir Mahallesi üzerine yer alan çeşme, Ulu Cami’nin batı avlu duvarına bitişik olarak inşa edilmiş olup günümüzde kullanılmamaktadır. Çeşmenin tamamı kesme taş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir Çeşme, üzerinde yer alan mermer kitabeye göre H. 1222/M. 1802 tarihinde Ali Efendi tarafından yaptırılmıştır. İki satırlık kitabe celi sülüs hatla yazılmıştır (Mustafa Denktaş’tan) Okunuşu: Huzuru hümayun muhataplarından ve meclisi tedkikat-ı şer’iyye Azay-ı ekramından faziletlü Ali Efendinin hayratındandır H 1222 Çeşmede, yanlardaki panoların yüzeyindeki alçak kabartma tekniğinde yapılan şemseye benzer motiflerle, panoları çerçeveleyen profilli silmeler dışında süslemeye rastlanmaz.