21 Mayıs 2024
Çeşmeler

ÇOBANLI (ŞAKİR PAŞA) ÇEŞMESİ – ARAPGİR / MALATYA

Çobanlı Şakir Paşa Camisinin (H. 1308 / M.1891) 10 m. kadar kuzeyinde, yönü doğuya dönük olan çeşme siyah bazalt ve beyaz kesme taştan yapılmıştır. Kemerli ve kemer içi nişli çeşmenin yalağı da bazalttan oyulmuştur. Yalağın üzerindeki duvarda demir musluk, üst örgüsünün bir üstünde ise üzerinde altı sıra Arapça yazı bulunan beyaz taştan kitabesi bulunur. Kemerli nişin yan cepheleri bazalt ve beyaz taştan örgülü olup üst örtü tablası betondur. Beton ile tamirat geçirmiştir. Yükseklik: 190 cm., genişlik: 155 cm., H. 1309 (M. 1893) tarihli kitabesi 47 x 91 cm. ölçülerindedir.

KAYNAK: MALATYA KÜLTÜR ENVANTERİ