21 Haziran 2024
Çeşmeler

KAYNAK MAHALLESİ ÇEŞMESİ – MANİSA

Manisa Merkez Kaynak Mahallesi 4008 Sokak ile 4005 Sokak’ın kesiştiği köşede konumlandırılmıştır.

Tek cepheli, bağımsız, dikdörtgen prizma gövdeli çeşme, 258 cm. genişliğinde, 132 cm. derinliğinde ve 294 cm. yüksekliğindedir. Çeşmenin arkasında sonradan yapılmış olduğu anlaşılan deposu yer almaktadır. Mevcut izlere göre depo sonradan eklenmiş olmalıdır. 82 cm. derinliğinde ve 178 cm. genişliğinde gemi teknesi kemerli bir nişe sahip çeşmenin üzeri tek yöne eğimli bir çatı ile örtülü olup, iki sıra kirpi saçaklıdır. Çeşmenin ön ve yan cepheleri günümüzde sıvalıdır. İzlerden ön cephe, kemer üzengi noktasına kadar düzgün kesme taş, arka cephe ve hazne moloz taş ve tuğla malzeme ile inşa edilmiştir.

Çeşme nişi yan yüzlerinden başlayan ve cepheyi dolanan silme ve kemer üzengi noktasından itibaren kemer ön yüzünün 3 cm. çökertilmesiyle cepheye hareketlilik kazandırılmıştır.

Günümüzde işlevini sürdüren çeşmenin taş malzemeli olduğu seçilebilen ayna taşı üzerindeki orijinal lüle deliği kapatılmış ve yerine çeşme aynasını ortalamayan bir başka lüle deliği açılmıştır.

Lüle deliğinin altında yalak içerisine su kabı koymak için bir seki eklenmiştir. Çeşmenin yalağı orijinal olmayıp niş genişliğince konumlandırılmıştır. Çeşmenin üzeri sıvalı olduğu için inşa kitabesinin var olup olmadığı saptanamamıştır. Çeşmenin mimari özellikleri ve kentin gelişimi dikkate alındığında, inşa tarihi ile ilgili daha kesin belgeler bulununcaya kadar çeşmenin XVII. ve XVIII. yüzyıl arasında yapılmış olabileceğini belirtmek uygun olacaktır.

KAYNAK: Sipil’den Manisa’ya Ab-ı Hayat Manisa Çeşmeleri