22 Mayıs 2024
Çeşmeler

LÜLECİZADE KARDEŞLER ÇEŞMESİ – NİKSAR / TOKAT

Bugün Çöreği Büyük Camii’nin yanına alınan çeşme, Roma Dönemine ait lahit taşlardan inşa edilmiştir. 1921 yılında Lülecizade Kardeşler tarafından yaptırılmıştır. Çeşmenin üzerine konulan lahit kapağının doğu köşesinde kabartma tekniği ile sürüsünü otlatan bir çoban, batı köşesinde bir hayvan sağan kadın tasvir edilmiştir.

1921 yılında yazılan kitabesi ise;
Merhaba ey yolcu kardaşlar size hep merhaba,
Okuyun bir Fatiha ruhumuz bulsun sefa,
Ziya, Nazif, Asaf, Fahri, Sıdkı şehittir
Dünyadan şimdi oldular cüda,
Şuyu bulan Salih kardeş razı olsun evvel Hüda,
Din yoluna can virmişiz canımız olsun feda,
İçin suyı beşimizin ruhu bulsun gıda,
İşbu çeşme sene bin üç yüz kırkda buldu nema,
İçin afiyetle gidin selametle.

Kaynak: Niksar Turizm il Md.
Fotoğraflar: Mustafa Gürelli