17 Nisan 2024
Camiler

ALİ BABA CAMİİ – SİVAS

19.50X10.85 boyutlarındaki Ali Baba Camii kendi ismi ile anılan mahallededir. Caminin iç yapısı iki ayrı mekân üzeri iki kubbe ile ayrılmıştır. Bu kubbeler iki kare mekânın bütünlüğünü dikdörtgen bir şekil oluşturur.

Kubbeler çok yayvandır. Kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmaktadır. Kubbe kalem işi ile süslenmiştir.

Ana mekânda her kenara ikişer pencere açılmıştır. 1.30m genişliğinde olan bu pencereler demir şebekelidir.

Mihrap nişinin üst kısmı mukarnaslıdır. Caminin taş minaresi tek şerefelidir. Ali Baba’nın mezarı camii avlusundadır.

YAPILAN ONARIMLAR:

1962-1963 yıllarında onarımı yapılan Camii en son 2005 yılında Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. Bu onarımda sonradan eklenmiş olan son cemaat mahalli kaldırılmış, beden duvarları elden geçirilmiş, çevre düzenlemesi yapılarak kuzey haziresi ıslah edilmiştir. Cami son cemaat bölümü altında daha önceden bilinmeyen mezarlar bulunmuş, mezarlık ıslahı yapılarak mezarların üstü temsili sandukalarla kapatılmıştır. Minarede bozulan taşlar değiştirilerek temizlik yapılmış ve camii ahşap aksamı elden geçirilmiştir. Drenaj sistemi yapılan eserin çatı örtüsü de alaturka kiremitle yenilenmiş ve çevre düzenlemesi yapılarak onarım tamamlanmıştır.

KAYNAK : SİVAS KÜLTÜR ENVANTERİ