14 Haziran 2024
Camiler

TEKKE-İ CEDİDİ CAMİİ – MUDANYA / BURSA

Cami avlusunun güney duvarındaki kitabesinden 1677 yılında inşa edildiği anlaşılmaktadır. 1975 senesinde eski yapı yıkılıp yerine bugünkü betonarme cami yapılmıştır. Kare planlı caminin sekizgen kasnağa oturan büyük bir kubbesi vardır. Minaresi kaidesine kadar yıkılmış olduğundan yeniden yapılmıştır.
Camiyi Hacı Mehmet Ağa isimli bir zatın yaptırdığı tahmin ediliyor ve bu kişi caminin haziresinde yatıyor. 17.yy eseri olan cami yapılan onarımlarla özelliğini büyük ölçüde yitirmiş. Günümüzde basık kubbeli ve tek şerefeli bir haldedir…
KAYNAK: BURSA COM TR.