20 Temmuz 2024
Türbeler

HAMZA BABA TÜRBESİ – KEMALPAŞA / İZMİR

Hamza baba Türbesi, İzmir’in Kemalpaşa ilçesine 30 km. uzaklıktaki Eski Hamza baba köyünde bulunmaktadır. Köy 25 haneli ve 250 nüfuslu küçük bir orman köyüdür.

Türbenin bakımını Hamza baba soyundan geldiği söylenilen, bu konuda elinde Hilafet Fermanı bulunan Postnişin yürütür. Çevre halkının anlattıklarına ve Postnişin Ali İhsan Özerin elindeki ferman ve diğer vesikalardan anlaşıldığına göre, Hamza baba 1530 yıllarında 90.000. askeri ile Horasanın Balkayıp bölgesinden Anadolu’ya gelmiştir. Ahmet  Yesevi dervişlerinden olduğu rivayet edilmektedir. Şu anda türbenin bulunduğu yerleri fetheder ve yerleşir.

Hamza Baba ile Şehzade II. Murat arasındaki ilişki bir süre sonra dostluğa dönüşür. Bu dostluk ve muhabbetin altında her ikisinin de Hacı Bektaş Veli’ye karşı olan sevgi ve saygılarından kaynaklandığı söylenir. Hamza Baba, Manisa’ya yaptığı ziyaretlerden birisinde ölür. Manisalılar Hamza Baba’ya sahip çıkarak onu Manisa’da yapılacak bir türbeye gömmeyi isterler. Hamza Baba’nın erleri ise onu Hamza baba köyüne götürmek isterler. Sonuçta Hamza Baba şu an türbesi olan yere gömülür.