14 Haziran 2024
Çeşmeler

HAVVA HANIM ÇEŞMESİ – KONAK / İZMİR

Çeşmenin mermer ayna taşında yer alan Hicri 1315 (Miladi 1897-1898) tarihli kitabesinden, Hamal Başı Hüseyin Ağa tarafından kızı Havva Hanım adına yaptırıldığını öğreniyoruz. Havva Hanım Çeşmesi sade görünümlü, süsleme unsuru olarak kitabesi dışında herhangi bir bezeme bulunmuyor. Günümüzde bakımsız halde ve suyu akmadığı için çeşme kullanılamıyor.

KAYNAK: VİSİT İZMİR