14 Haziran 2024
Çeşmeler

ÇALÇI KÖYÜ ÇEŞMESİ – MİHALIÇCIK – ESKİŞEHİR

Çalçı Köyü Çeşmesi Mihalıççık’ta, ilçenin 13 km kuzeyinde bulunan Çalçı köyünde bulunan caminin hemen yanındadır.

Caminin kıble tarafındaki güzel çeşmesi sivri kemerli aynasında 1850 tarihli bir yazıt ve altta iki adet niş bulunur. Kemer üstünde ve yanlarında rozet süsleri vardır. Çeşme tek oluklu olup hâlen buz gibi soğuk suyu gürül gürül akmaktadır.

Çeşmenin kitabesi var ama maalesef tahrifata uğradığından tam okunamıyor. Kitabede okunabildiği kadarıyla şöyle yazıyor;

Maşallah, Sahibül hayrat vel hasenat … Mehmet Ağa… gerisi okunamıyor.

sene 1266

Kaynakça: – Eskişehir Valiliği.(2014). Eskişehir Rehberi(5.Baskı)