20 Mayıs 2024
Çeşmeler

ES SEYİD MUSTAFA PAŞA ÇEŞMESİ – MUSTAFA PAŞA – ÜRGÜP / NEVŞEHİR

Mustafa Paşa Çeşmesi Ürgüp’ün Mustafa Paşa kasabasında bulunuyor. Çeşme kesme taştan yapılmış. Karşıdan bakınca dikdörtgen görünümlü. Üst tarafı  kavisli bir niş içine iki adet çeşme yerleştirilmiş ve her iki çeşmenin de ayrı yalakları var. Çeşmenin mermerden yapılmış bir kitabesi var ve kitabede:

Sahibül hayrat vel hasenat,

Es seyid Mustafa Paşa sene 1219 yazıyor.

Kitabeden anlaşıldığına göre Mustafa Paşa tarafından H.1219 yılında yaptırılmış. Çeşmelerin suyu halen akmakta ve kullanılmaktadır. Musluklar göründüğü kadarıyla orijinal değil.