19 Haziran 2024
Camiler

KUŞÇU CAMİ – KIRKAĞAÇ- MANİSA

    Cami Kırkağaç Zorağa Mahallesi, 219 numaralı binadadır. Kuşcu Camii Cami H.1213/M. 1798 yılında yapılmıştır. Osmanlı dönemi yapısıdır. Caminin mimarı Karaasınan Zade Ahmed Ağa dır.

    Caminin giriş kapısındaki dört satırlık kitabenin yanında Latin harfleriyle onarım tarihi olan 1959 yazılıdır.

Bu kitabe şöyledir:

Eheın olsun maiyetin hazret-i Hüda

ibadet eylesün cümle-i pahtı

Şefaat kılsın mahşerde sana

Mustafa ibadet edilir eylesun safi 1959

Banisi olan Koncu Zade Küçük Muhammed

Takdir ezelden olunmuş sana himmet

Hurşid gani said düş tarihi bint…….

Revan edüp hebasi ile kesreti abid

Minarenin köşesinde bulduğunuz üç satırlı esas kitabede ise:

Sahibü’l -hayrat ve’l-hasenat

Sırr-ı bevvabin-i dergâh-ı ali

Karaosman Zade el-Hac Ahmed Ağa Sene 1213

    Kuşçu Camii enine kareye yakın dikdörtgen planlı, kırma çatılı ve düz tavanlıdır. Yapının dış cephesi ve iç kısmı tümüyle sıvanmıştır. Caminin kuzeydeki giriş kapısının hemen üst kısmında ikişerden karşılıklı dört satırlı kitabesi bulunur. Kitabenin hemen yanında muhtemelen onarım tarihini işaret eden 1959 tarihi Latin harfleri ile yazılmıştır. Kuzey cephesinin tamamen elden geçirildiği görülmektedir. Girişteki demirli kapının üst kısmında küçük bir sundurma bulunmaktadır. Kuzeydoğu köşedeki minarenin kaidesine bitişik, küçük bir çeşmenin üst kısmında üç satırlık bir kitabenin bulunduğu mermer panoya rastlanılıştır. Kitabe bölümünde transkripsiyonu verilen kitabe, caminin yapılış kitabesi olmalıdır. Minare kaidesinin doğu yüzünde dört satırlı başka bir kitabe bulunmaktadır. Kitabede H. 1305 ve H.1306 tarihleri okunmaktadır. M.1887-88 tarihleri yine bir onarıma ait olmalıdır.

Doğu cephede altta iki adet dikdörtgen, üstte yine iki adet basık kemerli pencere bulunmaktadır. Güneydoğu cephe alt kısmından yaklaşık üç metreye kadar pahlanmıştır. Güney cephede de altlı üstlü ikişerden dört adet pencere açıklığı yer almaktadır. Alt pencereler Bursa kemeri biçiminde, üsttekiler ise basık kemerlidir.

     Harimin iç kısmı yaklaşık 1 .5 metre yüksekliğe kadar fayansla kaplanmıştır. Caminin büyük ölçüde onarım görerek aslından farklılaştığı anlaşılmaktadır. Ancak kare kaideli, yivli üçgen topuklu, silindirik gövdeli ve tek şerefeli minaresi orijinal olmalıdır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI