21 Şubat 2024
Çeşmeler

ENDÜRLÜK KAYALAR ÇEŞMESİ – TALAS / KAYSERİ

Yeri: Kayseri ili, Talas ilçesi, Endürlük Mahallesi, Sönmez Sokakta bulunmaktadır.

Bugünkü durumu: Eser kısmen sağlam olmakla birlikte günümüzde kullanılmamaktadır.

Tarihi: Eserin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.

Plan ve mimari özellikleri: Yapı bir evin bahçe duvarının bir cephesine tek kemerli ve tek cepheli olarak inşa edilmiştir. Çeşme duvar yüzeyinden biraz daha öne çıkarılmıştır. Çeşme nişini örten sivri kemer yanlardaki yekpare taştan yapılmış ayaklar üzerine oturmaktadır. Başlıkların üzerindeki tablalar basit silme kuşaklarıyla hareketlendirilmiş, bu silme kuşağı çeşme nişinin içinde de devam ettirilmiştir. Ancak niş içindeki silme kuşağının çoğu tahrip olmuştur. Çeşme nişini örten sivri kemerin yüzünde de silmeli bezeme görülür. Çeşmenin çatısı oldukça basit bir üçgen alınlıkla tamamlanmış, üst duvara da bir harpuşta eklenmiştir. Çeşme nişi içinde ayna taşı yoktur. Taşlardan biri üzerinde tek musluk deliği dikkati çeker. Önündeki orijinal yalak yok olduğundan betondan bir yalak bulunmaktadır. Kemerin oturduğu ayaklardan soldakinin önünde küçük bir seki mevcuttur.

Süslemesi: Kemerin oturduğu ayaklar ve niş içini dolaşan silme ve kemer yüzeyini hareketlendiren silme dışında bezeme yoktur.

Malzeme ve teknik: Genel olarak düzgün kesme taş kullanılmıştır.

Kitabesi: Eserin kitabesi yoktur.

Tarihlendirme: Üst kısmın bir üçgen alınlık şeklinde bitirilmiş olmasına bakılırsa 19.yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olmalıdır.