21 Mayıs 2024
Çeşmeler

DERE MAHALLESİ ÇESMESİ – MANİSA

Çeşme Manisa merkez Dere Mahallesi Ada: 1467 Parsel: 12 Ulutepe Caddesi üzerinde bir konutun bahçe duvarının kösesi pahlanarak çeşme yapılmıstır.

Günümüzde yol kotunun yükseltilmesi sonucu çeşmenin büyük bölümü yol seviyesinin altında kalmıştır. Ayrıca çeşme nişinin önüne betonarme bir elektrik direği yerleştirilmiştir. Konutun avlu duvarı üzerine yerleştirilmiş alaturka kiremitler çeşme üzerinde saçak işlevini görmektedir. Avlu duvarına bağımlı tek cepheli, depolu köşe çeşmesinin 7 cm. derinliğindeki nişi, dilimli yastıklar üzerine oturan bir lento ile örtülmüştür. Çeşmenin lentosunda ve sövelerinde düzgün kesme taş, saçak altında moloz taş, diğer kısımlarında tuğla malzeme kullanılmıştır. Lento üzerinde hafifletme kemer yer almaktadır. Eski fotoğrafından anlasıldığı üzere ayna taşı üzerinde bir adet lüle deliğimevcuttur. Nişin üst kısmında sivri kemerli bir bardaklık yer alır. Çeşme üzerinde herhangi bir kitabe yoktur. İnsa tarihi kesin olarak bilinmeyen çeşmenin genel görünümünün XX. yüzyıl başlarında yaygınlaşan lentolu konut giriş açıklıklarına benzerliği ve yapının inşasında kullanılan tuğlaların boyutları dikkate alındığında, yapım tarihi ile ilgili kesin bilgiler bulununcaya kadar yapıyı XX.yüzyıl ilk çeyreğinde inşa edilmiş olduğunu söyleyebiliriz.

KAYNAK: Sipil’den Manisa’ya Ab-ı Hayat Manisa Çeşmeleri