17 Nisan 2024
Çeşmeler

ARİF AĞA CAMİİ ÇEŞMESİ – TAVŞANLI – KÜTAHYA

Tavşanlı Yeni mahallesi, Haşim Benli Bulvarı No:27 bulunmaktadır. Son dönem restore edilen camilerimizdendir.

Yapım yılı Arifağa Camiinin ana giriş kapısının karşısındaki çeşme üzerinde küçük bir kitabe, sarı renkli mermer üzerine Arapça olarak kazınmış mensür bir metin ihtiva ediyor.

Arifağa Camii Çeşmesi Kitabesi

Kitabe, çeşmenin Arifağa camiine bakan cephesinde yer almaktadır. Arapça metin kare şeklindeki mermer levha üzerine dört sıra olarak şöyle kazınmıştır.

Aynen yeşrabu biha ibadullah

Sahibu-l hayratü ve l-hasanat

Esseyyidü’l el-hac Şemsüddin

Ağa gufıra lehü ve limen şeribe’’

(lehü sene 1247)

Kitabe Çeşmenin Hacı Şemseddin Ağa tarafında yapıldığı anlaşılmaktadır.

Çeşme 1833 tarihinde inşa edilmiştir.

Kaynak: Hasan Efe Tavşanlı Tarihi -1- Kitabı (Ağustos 2010) (çeşme açıklaması)