18 Temmuz 2024
Çeşmeler

KAVAKDİBİ ÇEŞMESİ – TİRE / İZMİR

İzmir ili, Tire ilçesi, Duatepe Mahallesi, Terzioğlu sokakta Kavakdibi Camii’nin duvarında yer alır.  Çeşmenin Osmanlı dönemine H.9. yy. da Ali Oğlu Hasan tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Kavakdibi Camii’nin ön cephesine bitişik olan çeşme yan yana üç bölümden oluşur. Her bölüm dörtgen niş içinde yuvarlak kemerli nişler oluşturulmak suretiyle bölümlendirilmiştir. Muhtemelen taş ve tuğladan yapıldığı düşünülen çeşmenin üzeri, günümüzde fayans döşenerek özelliğini yitirmiştir. Kurnaları yenilenmiş olup günümüzde hala faaliyet göstermektedir.