20 Temmuz 2024
Camilerin Bölümleri

MİNARE BÖLÜMLERİNDEN GÖVDE

MISIR KOÇANI GÖVDELİ MİNARELER

 Gövde yapılarına göre bu minareler mısır koçanına benzetilerek yapılmıştır. Görünümleri tıpkı mısır koçanına benzemektedir.

KARAHASAN CAMİİ MİNARESİ (XV. yy ilk yarısı)

  Beşgen minare kaidesi pabuç kısmına kadar moloz taşlarla örülmüştür. Camiin yan duvarlarında görülen duvar örgüsü kaidede de tekrarlanmıştır. 8.50 m. yüksekliğinde olan kaide iki sıra testere dişi frizi ile nihayetlenmektedir. Bunun üzerinde yer alan üçgenli pabuç kısmından sonra mısır koçanını andıran tuğla gövde yükselmektedir. Bir rivayete göre Tire’de minare ustaları birbirleriyle müsabaka yapmışlardır. Bu camiin minaresi de o zaman yapılmış olup yapan usta mısıra benzetmiştir. Gövdede, yarım daire şeklindeki kırmızı tuğlalar ve beyaz derzler mısır koçanında sıralanan taneler gibi, aralarında oluklar yapacak biçimde dizilerek şerefe altına kadar devam etmektedirler. Gövdenin yüksekliği 10.50 m. dir.

KURŞUNLU CAMİİ – KULA – MANİSA

    Çarşı içinde kendi adı ile anılan meydanda, alçak bir kuşatma duvarı ile çevrili avlu içinde yer alır. Güneyinde haziresi vardır. Cami kuzeyinde üç bölmeli son cemaat yeri ile sekizgen yüksek bir kasnağa oturan tek kubbenin örttüğü kare planlı harimden ibarettir. Cami, harim kapısı üzerindeki iki satırlık inşa kitabesine göre 1496 tarihinde yapılmış; bu kitabenin üstündeki sıva üzerine yazılı olan tamir kitabesine göre de 1780 yılında onarım geçirmiştir.

   Kurşunlu Camiini yapan usta pek mahirdir. İşi bitirir ve camiyi yaptıranın yanına gelir, der ki, Cami bitti minaresini nasıl yapayım. O esnada mısır yemekte olan kişi der ki, bu mısıra benzesin ve usta mısırın o anda eğik halini gördüğü için minareyi tıpkı o mısırın duruşu gibi eğri yapmıştır. Minare iyice bakıldığında mısır koçanının tıpkısıdır.

AHMET DAİ CAMİ – BURSA

   Ahmet Dai Cami, Cumhuriyet Caddesi ile Ahmet Dai Sokağı’nın birleştiği yerdedir. Camide yer alan kitabeden, Edincikli Hızıroğlu Yahşi Bey tarafından 1471 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Caminin içinde bulunduğu mahallenin ismi “Ahmet Dai” olduğundan dolayı cami, yaptıranın değil mevkiinin ismiyle anılmıştır. Harim bölümüne derin bir son cemaat yerinden girilir. Tek kubbesi baklavalı kuşağa oturur. Mihrabın iki yanına pencere açılmıştır. 7,57 x 7,57 metre iç ölçülere sahip olan cami kare planlıdır. Duvarları iki sıra tuğla, iki sıra kesme taşla örülmüştür. Caminin güneyinde bulunan minare 24 dilimli tuğla işlemeli ve tek şerefelidir. Gövdesi mısır koçanına benzemektedir.