14 Temmuz 2024
Camilerin Bölümleri

MİNARE BÖLÜMLERİNDEN PABUÇ

PABUÇ (GEÇİŞ BÖLGESİ)

  Mimari bakımdan bir minarenin en önemli bölümünü oluşturur. Kürsünün kare veya geniş satıhlı poligonal planından, minare gövdesinin daha dar çaplı yuvarlak planına geçiş, pabuç ile sağlanmaktadır. Bu geçişin başlangıç ve bitiminde korniş dönmektedir.

Sade, piramidal üçgenli, Türk üçgenli, armudi ve silmeli formları bulunmaktadır.

PABUÇ ÖZELLİĞİNE GÖRE MİNARELER:

Prizmatik Üçgenli, Kısa Baklavalı (Yedi Sekizli) Geçişli Pabuçlar XV. yüzyıl minare kaideden gövdeye geçiş, kısa baklavalı (yedi sekizli) pabuçla sağlanmıştır. Arapça 7 ve 8 harfl eri, ( V ) ve ( Λ ) simgeleri ile ifadelendirildiğinden ve form benzerliğinden dolayı bu şekilde isimlendirilmiştir

UZUN PİRAMİDAL (TÜRK ÜÇGENİ) GEÇİŞLİ PABUÇLAR

Genellikle XVI ve XVII. yüzyıl minarelerinde görülen geçiş şeklidir.

ARMUDİ GEÇİŞLİ PABUÇLAR

XIX. yüzyıl başlarında Barok üslubun etkisinde kalınarak yapılan minarelerdeki geçişlerde görülmektedir. Beylerbeyi Camii, Selimiye Camii, Nusretiye Camii minareleri örnek olarak verilebilir.

SİLMELİ GEÇİŞLİ PABUÇLAR

XIX. yüzyılın ortalarında Ampir etkisiyle yapılan minarelerin pabuç bölümlerinde sade bir silme ile geçiş sağlanmıştır. Dolmabahçe ve Pertevniyal Valide Sultan Camii Minareleri

İstanbul’daki örneklerindendir.