14 Temmuz 2024
Camiler

ULAMIŞ KÖYÜ CAMİ – SEFERİHİSAR / İZMİR

SEFERİHİSAR’IN Ulamış köyün merkez camisidir. Envanter kayıtlarındaki bilgilerden Yapım yılı H. 1233 ; yaptıran Mustafa A. İsimli bir kişidir.
Cami enine dikdörtgen planlı harimi düz ahşap tavan ile örtülüdür. Kuzeyinde ahşaptan yapılmış kadınlar mahfeli bulunur. Pencere açıklıkları yuvarlak kemerlidir. Yarım yuvarlak planlı kavsarası olan mihrabı sadedir. Mihrap kemerinin üzerinde alçı karakterli , bitkisel süslemeli . kilit taşı bezemeleri vardır. . Mihraba iki yanındaki sağır sütunlarla hareket kazandırılmıştır. Mihrabın üzerinde dikdörtgen ayetlik ve barok karakterli süslemeler yer alır. Dikdörtgen çökertmeler mihrabın iki yanındadır. Güney cephesinde dört . doğu ve batı kısımda ikişer adet madalyon şeklinde Peygamber ve halife isimleri yer alır. Madalyonlar üzerinde yine barok karakterli bitkisel süslemeler bulunmaktadır. Tavan göbeğinde sekizgen formlu göbek merkezden ışınları şeklinde yayılan güneş motifi şeklindedir. Kadınlar mahfilinin ortası içe doğru girintilidir. Harim ve cami giriş kapısı üzerinde yapının kitabesi yer alır. Mustafa A. tarafından H. 1324 yılında onarım görmüştür.
Kaynak: İzmir Kültür envanteri