14 Temmuz 2024
Camiler

TİRYAKİZADE SÜLEYMAN AĞA CAMİİ – ODUNKAPI – ESKİŞEHİR

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Paşa mahallesinde bulunan cami Tiryakizade Hacı Süleyman Ağa tarafından 1778 yılında yaptırılmıştır.

Orta mahalle sakinlerinden olan Hacı Süleyman Ağa, bu cami için Es-Seyyid Hacı Süleyman Vakfı’nı kurmuştur. Kurduğu vakıfla kendi mülkünden olan, çarşıda iki debbağhane (deri tabaklama), iki keçeci dükkânı, sıcak sularda 1 dükkân, altı adet emlâk (ev) vakfetmiştir. Buraların kiraya verilerek elde edilecek gelirin; camide görev yapacak imam, hatip, müezzin, hademe vs. görevliler ile caminin aydınlatılması için kullanılacak olan mumlara ve caminin tamir – bakımı için harcanmasını şart koşmuştur. Çaloğlu Seyyid Ömer’i de vakfın mütevellisi (yöneticisi) olarak tayin etmiştir. 19 yy.’a tarihleyebileceğimiz caminin minaresi, kitabesine göre 1783/1784M. Yılında inşa edilmiştir.

Kitabesi şöyledir:

“1- Bihamdillah zuhur etti biavni hazreti mevla

2- Şerafetlü ağalar nev minare eyledi i’ta

3- Teberru’ eylediler pederi Hacı Süleymançün

4- Kabul idüb şefaat eyliya Ahmedi keri

5- Mukaddemde muahharda ayupların ide mestür

6- Kamu ecdad-ı evladın ide dareyn ide mestür

7- Aceb ahsen-i tealallah ivazlar vire ol Allah

8- Dediler tarihi billah göreler cenneti hüra. Sene 1198″

KAYNAK: YENİ AKİT HABER