24 Haziran 2024
Camiler

NAMAZGAH KURŞUNLU CAMİ – İZMİR

ADRES: Namazgâh Kurşunlu Camii: 816 Sokak No:42 Agora – Konak İZMİR

    İzmir Namazgâh Meydanında bulunan bu cami şehrin en eski yapılarından olup, kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi bilinmemektedir. Bununla beraber bazı kaynaklarda Yavuz Sultan Selim zamanında yapıldığı yazılıdır. Küçük bir avlu içerisindeki caminin çevresi demir parmaklıklarla çevrilidir. Son cemaat yeri geç devirde camekânla kapatılmıştır. İbadet mekânı dikdörtgen planlı olup, ahşap bir çatı ile örtülüdür. Avlu girişinin doğusundaki üç metre yüksekliğinde, altı basamakla çıkılan ve minare yerine kullanılan bir bölüm bulunmaktadır.

   Namazgâh Mahallesi 816 sokak No: 42 de bulunan yapı halen ibadete açık ve iyi durumdadır. Zaman içinde çeşitli müdahalelere maruz kalmış yapı genel bütünlüğünü korumuştur.

    Ait olduğu parselin güneybatısına yerleştirilen caminin batı cephesi güney yarısı bir duvar ile avludan koparılmıştır. Bu cephede yer alan dört açıklıktan alt seviyede yer alan ikisi dikdörtgen şekilli olup normal pencere açıklığı olarak düzenlenmiştir. Aynı aksta olmak üzere üst seviyede yer alan kareye yakın dikdörtgen şekilli açıklıklar ise ışıklık olarak düzenlenmiştir.

    Yapının güney cephesinde yer alan pencere ve ışıklık düzenlemesi, açıklıkların ebatları açısından doğu cephe ile benzerlik arz etmektedir. Güney cephenin doğusunda yer alan altlı-üstlü dört açıklık doğu cephe ile aynı düzenlemeye sahiptir. Yapının batıya doğru bir miktar genişletildiği, ilave olarak yapılan bu bölüme mahfil yerleştirildiği, ilave bölüme, alt seviyede bir pencere açıldığı anlaşılmaktadır. Güney cephedeki yapılaşma nedeniyle, harim, bu cephede sadece üst açıklıklardan ışık almaktadır. Bu nedenle yapı güney cepheden büyük oranda algılanamamaktadır. Yapının batı cephesi tamamen kapalı durumdadır. Herhangi bir pencere açıklığı da bulunmamaktadır.

   Yapının kuzey cephesi, 1958 yılında Konyalı Hacı Hulusi adlı bir vatandaş tarafından inşa ettirilen son cemaat yeri nedeniyle kapatılmıştır. Aynı onarımda yapının kuzey cephesinin batısına yapıdan bağımsız olarak bir de minare inşa edilmiştir.

    Minare üzerinde de 1958 tarihi okunabilmektedir. Kuzeyde, küçük bir avlu olarak değerlendirilebilecek boşluk, yine kuzey cephede bulunan bir kapı ile sokağa açılmaktadır. Avlunun kuzeydoğu köşesinde yer alan ve 7 basamaklı bir merdivenle ulaşılan ezan okuma yeri orijinal görünümünü muhafaza ederek bugüne ulaşmıştır.

    Bölgede yer alan camilerde benzer örneklerine rastlanan ezan okuma yeri, silindirik bir kaide üzerine yerleştirilen aynı formda demir malzeme ile oluşturulmuş korkulukla çevrilidir. Hem kuzeye hem de doğuya doğru avlu duvarından taşan bu kurgunun konsollarla desteklendiği görülmektedir.

    Betonarme malzeme ile inşa edilen son cemaat yeri demir çerçeveli camekânla tamamen kapatılmış, doğu ucuna yine oldukça iptidai olan bir görevli odası yerleştirilmiştir. Ortada yer alan bugün itibariyle dikdörtgen bir açıklık şeklindeki kapı müdahalelerle aslından uzaklaşmış bir görüntüye sahiptir. Kuzey cephede, 1958 yılına ait betonarme ekin izleri oldukça açık bir şekilde izlenebilmektedir.

Kaynak: Dergipark ( Harun ÜRER )

NOT:

   İzmir Namazgâh Meydanında bulunan bu cami şehrin en eski yapılarından olup, kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi bilinmemektedir. Bununla beraber bazı kaynaklarda Yavuz Sultan Selim zamanında yapıldığı yazılıdır. Küçük bir avlu içerisindeki caminin çevresi demir parmaklıklarla çevrilidir.

Bir yanıt yazın