20 Mayıs 2024
Camiler

SEYYİT BATTAL GAZİ KÜLLİYE CAMİİ – SEYYİTGAZİ – ESKİŞEHİR

Seyyit Battal Gazi Külliyesinin bir parçası olan Türbenin, güneydoğusunda yer alan caminin kapısı üzerindeki kitâbesine göre Selçuklu Sultanı I. Keyhüsrev zamanında 604’te (1207-1208) yapıldığı ve II. Bayezid döneminde 917’de (1511) yenilendiği belirtilmektedir.

Türbe ve cami bu sırada birleştirilmiştir. Kareye yakın yamuk planlı caminin girişi kuzey duvarındaki basık kemerli kapıyla sağlanmaktadır. Yapının her cephesinde iki sıra pencere bulunurken alt sıra pencereler dikdörtgen açıklıklı, üst sıra pencereler sivri kemerli ve alçı şebekelidir. Dış duvarlarda kesme taş, moloz taş, tuğla ve devşirme malzeme kullanılmıştır. İçten sıvalı ve süslemesiz olan harimde mihrap ve minber mermerdendir. Yapı pandantifli kubbeyle örtülmüştür.

Caminin güneybatı köşesinde silindirik gövdeli ve tek şerefeli minare yer almaktadır.

KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ