23 Haziran 2024
Camiler

ŞEYH BEDRETTİN CAMİİ – MUĞLA

Şeyh Bedrettin Camii, Muğla’da 16. yüzyıl Osmanlı dönemine ait Müştakbey mahallesinde bulunan camii 1565 yılında Ulemadan Şeyh Bedrettin tarafından yaptırılmıştır. Bu nedenle Osmanlı kayıtlarında camiden ‘Şeyh Bedrettin Camii’ olarak bahsedilmektedir. Caminin minaresi 19.yy başında eklenmiştir. Şeyh Camii 19. yüzyılda iki onarım geçirmiş olup ilki olarak 1831 yılında Menteşe Mütesellimi (Tanzimat öncesi vergi toplayan devlet memuru) Tavaslı Osman Ağa’nın eşi Ümmü Gülsüm Hatun tarafından tamir ettirildi. Osman Ağa ayrıca camiye geniş vakıflar kurdurdu. İkinci onarım ise Şerif Efendi ile Ragıp Efendi tarafından 1896 yılında yaptırıldı.

Şeyh Camisi’nin onarım kitabesinde şöyle yazılmaktadır:

   ”Bu bir Nuran Mescididir. Yapup Evvelce Bedreddin

    Girenler buldu kutsiyet vahdi evanı aynı saatte

    Habibe ile giyup zevci saadet tacı Ragıp

    Bak eser cami-i yaptı Şerif eşratı saatte ”
Bu tarihten sonra uzun yıllar hizmet veren cami, 20 Haziran 2007’de restore edilerek yeni bir görünüm kazandı. Gördükleri tamirlerden sonra pek eski tarihi halinden eser kalmamıştır. Sadece giriş kapısının sağında bulunmakta olan yazı bugüne kadar kalmıştır. Ayrıca camin asıl tek hazinesi camiye ismini veren Şeyh Bedrettin ‘in mezarı orada bulunmaktadır.

Kaynak: Menteşe Kaymakamlığı

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli